Εγγραφή εμπόρου


Η προσφορά γνωριμίας ισχύει για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.

Η συνδρομή για ένα χρόνο είναι 309€, για 6 μήνες 179€ και για 3 μήνες 99€. Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.

Δεν έχετε καμία υποχρέωση να συνεχίσετε τη συμμετοχή σας μετά τη δοκιμαστική περίοδο.