Περιβαλλοντική υπευθυνότητα και κεραμικά πλακάκια


Ο ιδιοκτήτης και ο σύμβουλος ενδιαφέρονται πολύ για την προστασία του περιβάλλοντος.

 • Προειδοποιημένοι από τα Μ.Μ.Ε. για πιθανούς περιβαλλοντικούς κινδύνους, και ενδιαφερόμενοι για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος που φαίνεται ότι μας επιβαρύνει στην αρχή της τρίτης χιλιετίας,
 • οι καταναλωτές τώρα προτιμούν τη χρήση «οικολογικών» υλικών που σέβονται το περιβάλλον,
 • ειδικά σε ότι έχει σχέση με υλικά επικάλυψης δαπέδων και τοίχων.

Eίναι η επιλογή των κεραμικών πλακιδίων συμβατή με το ενδιαφέρον των καταναλωτών για το περιβάλλον;

Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση είναι «ναι» και ειδικά το ιταλικό κεραμικό πλακάκι.

 • Στην πραγματικότητα, η προσοχή που δίνεται στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
 • άρχισε στις αρχές της δεκαετίας του ’70 για την ιταλική βιομηχανία κεραμικών πλακιδίων,
 • αυτή επίσης είναι μία «παγκόσμια πρωτιά» για την οποία οι ιταλικές βιομηχανίες κεραμικών μπορούν να καυχηθούν.
 • Εθνικοί νόμοι που έχουν σταδιακά ψηφιστεί, όπως επίσης και διάφοροι τοπικοί και περιφερειακοί κανονισμοί που είναι αυστηρά περιοριστικοί,
 • έχουν σίγουρα ενθαρρύνει αυτήν την εστίαση στο περιβάλλον, μια εστίαση που πρόσφατα έχει αυξηθεί σε σπουδαιότητα για λόγους που είναι πέραν του σεβασμού στο νόμο.
 • Μερικοί κατασκευαστές κεραμικών πλακιδίων είναι ανάμεσα στις πρώτες εταιρείες στην Ιταλία,
 • και οι πρώτοι στην Ευρώπη, που προσχώρησαν στη δέσμευση για σεβασμό προς το περιβάλλον που τεκμηριώθηκε από την καμπάνια με τίτλο «Προς μία Ανάπτυξη που μπορεί να Διατηρηθεί»
Πέρα από το ενδιαφέρον της βιομηχανίας για την προστασία του περιβάλλοντος,
 1. πώς μπορεί ένας χρήστης να καθορίσει – και σε ποιο βαθμό- αν ένα προϊόν σέβεται το περιβάλλον;
 2. Και πώς τα κεραμικά πλακάκια αξιολογούνται από αυτή την άποψη;

Το εργαλείο που χρησιμοποιείται για αυτήν την εκτίμηση είναι γνωστό ως «ανάλυση κύκλου ζωής».

 • Αυτή η ανάλυση μελετά το προϊόν «από την κούνια μέχρι το τέλος»,
 • όπου η «κούνια» αντιπροσωπεύει τις πρώτες ύλες όπως αυτές αποσπώνται από το περιβάλλον,
 • και το «τέλος» είναι η τελική διάθεση του υλικού (συμπεριλαμβανομένων όλων των απορριμμάτων) μετά τη χρήση.

Κάθε δραστηριότητα που περιλαμβάνεται σε αυτή την ακολουθία έχει επίπτωση στο περιβάλλον:

 • μία επίπτωση που μπορεί να ανιχνευθεί όχι μόνο στις εκπομπές μολυσματικών ουσιών (αερίων, υγρών ή στερεών) στο περιβάλλον που μπορείνα αλλάξει τις ισορροπίες του,
 • αλλά επίσης στην κατανάλωση σημαντικών πόρων (συχνά μη ανανεώσιμων ή μόνο μερικά ανανεώσιμων) όπως το νερό και τα καύσιμα.

Όλες αυτές οι «περιβαλλοντικές επιπτώσεις», που παράγονται σε κάθε φάση του κύκλου ζωής, μετρώνται και χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση της «οικολογικής ποιότητας» ενός προϊόντος.

Η οικολογική ταμπέλα «ECOLABEL» («ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ») παραχωρείται σε ένα προϊόν ανάλογα με την ανάλυση του κύκλου ζωής του.

 • Ας συνοψίσουμε σύντομα μερικές από τις πιο βασικές απόψεις και αρχές ως στοιχεία εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας των κεραμικών πλακιδίων,
 • και ειδικά των ιταλικών κεραμικών πλακιδίων.

Αρχίζουμε με τις πρώτες ύλες, τη λατομική και την επεξεργασία τους.

Αυτές οι πρώτες ύλες είναι ευρέως διαθέσιμες στον εξωτερικό φλοιό της γης

 • (τα κεραμικά υλικά περιλαμβάνουν κυρίως άλατα αλουμινίου:
 • και στην πετρολογία, το πετρώδες στρώμα πάνω από τον εξωτερικό φλοιό της γης καλείται «σίαλος» -αρκτικόλεξο για τα χημικά σύμβολα πυριτίου και αλουμινίου- αντικατοπτρίζοντας το γεγονός ότι
 • ο εξωτερικός φλοιός της γης συνίσταται βασικά από πρώτες ύλες που είναι ενδεχομένως τουλάχιστον κεραμικές).

Αυτές δεν αποτελούν τα στρατηγικά υλικά, ούτε υλικά που προσεγγίζουν την κένωση (όπως το ακατέργαστο πετρέλαιο).

 • Οι απαιτήσεις ποιότητας ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος και την τεχνολογία της παραγωγής,
 • αλλά ποτέ δεν είναι τέτοιες που να αξιώνουν ιδιαίτερες απαιτήσεις και περιβαλλοντικά σημαντικές διαδικασίες διαχωρισμού, εμπλουτισμού, κ.λ.π.

Η περιβαλλοντική επίπτωση του λατομείου και των σχετικών δραστηριοτήτων απαιτεί,

 • από τη μια πλευρά, αλλαγές στο τοπίο (στις περισσότερες χώρες, η ανάκαμψη και αποκατάσταση του τοπίου απαιτείται από το νόμο όταν τελειώνουν οι δραστηριότητες των λατομείων):
 • και από την άλλη μεριά, η κατανάλωση πόρων (όπως ενέργεια και νερό), η εκπομπή σκόνης, και η παραγωγή αποβλήτων.

Σε όλες τις χώρες, οι λατομικές μέθοδοι είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να περιορίζουν, στη μικρότερη δυνατή έκταση, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των λατομείων.

Τώρα, πολλοί τύποι κεραμικών πλακιδίων κατασκευάζονται με εισαγόμενες πρώτες ύλες,

 • εξαιτίας της ανώτερης ποιότητας αυτών των υλικών σε ότι αφορά τις επιθυμητές τεχνικές και αισθητικές ιδιότητες, και επίσης εξαιτίας των τεχνολογιών που διαθέτουν.

Η φάση της παραγωγής αντιπροσωπεύει το πιο σημαντικό κομμάτι του κύκλου ζωής από την άποψη της επίπτωσης στο περιβάλλον,

 • και είναι το κομμάτι που η βιομηχανία κεραμικών πλακιδίων έχει φτάσει στον υψηλότερο βαθμό «περιβαλλοντικής απόδοσης».

Οι κύριοι περιβαλλοντικοί παράγοντες που σχετίζονται με την κατασκευή των κεραμικών πλακιδίων είναι οι ακόλουθοι:

 • εκπομπές αερίων,
 • κατανάλωση νερού και παραγωγή αποβλήτων ύδατος,
 • κατανάλωση ενέργειας,
 • απόβλητα / κατάλοιπα,
 • θόρυβος.

Μιλώντας γενικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η Ευρωπαϊκή βιομηχανία κεραμικών πλακιδίων λειτουργεί σύμφωνα με τις «καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές»:

 • τεχνικές παραγωγής που είναι βιομηχανικά διαθέσιμες χάριν των πρόσφατων τεχνικών προόδων που μπορούν να διασφαλίσουν το υψηλότερο επίπεδο προστασίας περιβάλλοντος
 • (96/61/CEDirectiveoftheCounciloftheEuropeanUnion) (96/61/CE Ντιρεκτίβα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Εκπομπές αερίων.
Για κάθε κιλό κεραμικού πλακιδίου που παράγεται, οι ακόλουθες ουσίες μεταφέρονται μέσω των εκπομπών αερίων και έτσι μέσω των οδών των εργοστασιακών εγκαταστάσεων:
 • από 0,16 έως 0,42 γραμμάρια σύνθετων φθορίου,
 • από 30,2 έως 42,3 γραμμάρια ύλης με ξεχωριστά σωματίδια,
 • από 0,01 έως 0,09 γραμμάρια σύνθετων μόλυβδου.

Πάνω από το 90% των μολυσματικών ουσιών αφαιρούνται μέσω εργοστασιακών εγκαταστάσεων κάθαρσης

 • (οι οποίες τώρα πλέον είναι παρούσες σε όλες τις ιταλικές εργοστασιακές εγκαταστάσεις κεραμικών πλακιδίων, χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές κάθαρσης),
 • έτσι ώστε να μειώνονται αντίστοιχα τα αναφερθέντα επίπεδα εκπομπών:
 • από 0,016 έως 0,042 γραμμάρια σύνθετων φθορίου (μείωση κατά 90%),
 • από 0,18 έως 0,28 γραμμάρια ύλης με ξεχωριστά σωματίδια (μείωση πάνω από 99%),

από 0,001 έως 0,009 γραμμάρια σύνθετων μόλυβδου (μείωση κατά 90%).

Νερό και υδάτινη ισορροπία.

Το νερό είναι αναγκαίο στην παραγωγή του κεραμικού πλακιδίου, εξυπηρετώντας κυρίως την προετοιμασία των μιγμάτων και στιλβωμάτων και το περιλούσιμο των γραμμών παραγωγής.

Κάποια ποσότητα από το νερό που χρησιμοποιείται εξατμίζεται στις διαδικασίες ξήρανσης και πύρωσης, και κάποια αποτελεί υδάτινο απόβλητο:

 • μολυσμένα νερά που δεν μπορούν να επιστραφούν στο περιβάλλον εκτός αν επεξεργασθούν προσεκτικά.

Οι περισσότερες από τις ιταλικές βιομηχανίες κεραμικών δεν αποβάλλουν τα υδάτινά τους απόβλητα εξωτερικά, αλλά τα ανακυκλώνουν μέσα από τις λειτουργίες της παραγωγής, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • μη απόρριψη υδάτινων αποβλήτων…επομένως λιγότερη μόλυνση περιβάλλοντος, ένα σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο κατανάλωσης νερού από αυτό που είναι αναγκαίο.
 • Το νερό που καταναλώνεται, εξάγεται από την περιοχή δεξαμενών νερού…επομένως διατήρηση και προστασία των υδάτινων πόρων.

Απόβλητα / κατάλοιπα.

Η βιομηχανία κεραμικών είναι ικανή να ανακυκλώσει εσωτερικά και να «αφομοιώσει» τα περισσότερα από τα απόβλητα που δημιουργεί

 • (για παράδειγμα, όλες τις σκόνες και όλα τα πλακάκια που αποβάλλονται, τόσο σε ακατέργαστη όσο και πυρωμένη μορφή:
 • σκόνες που διαχωρίζονται από τις εργοστασιακές εγκαταστάσεις ελέγχου εκπομπών αερίων: απόβλητα / κατάλοιπα από διαδικασίες χειρισμού ύδατος).

Πολλές ιταλικές βιομηχανίες δεν απορρίπτουν κανένα τέτοιο κατάλοιπο:

 • ανακυκλώνουν τα πάντα – συχνά ακόμη και κατάλοιπα από άλλες παραγωγικές εγκαταστάσεις- με μία επακόλουθη μείωση τόσο της μόλυνσης του περιβάλλοντος όσο και της κατανάλωσης φυσικών πόρων.

Σε σχέση με τα κατάλοιπα που δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν στην παραγωγή

 • (όπως κενωμένα πετρέλαια, χαρτί, ξύλινες παλέτες, πλαστικά, ακατάλληλα μεταλλικά βιομηχανικά αγαθά, κ.λ.π.),
 • η ιταλική βιομηχανία κεραμικών ξεπερνώντας την απλή συμμόρφωση με το νόμο, περνά στο επαγγελματικό φιλτράρισμα και την επιλογή των υλικών,
 • παρακολουθώντας και ελέγχοντας προσεκτικά όλα τα υλικά της περιβαλλοντικής προστασίας.

Ενέργεια.

Οι κεραμικές επεξεργασίες, που καταλήγουν στην πύρωση σε υψηλή θερμοκρασία του υλικού

 • που έχει πρώτα σχηματοποιηθεί στην ακατέργαστή του κατάσταση, φυσικά απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας.
 • Αλλά σε αυτόν τον τομέα, η ιταλική βιομηχανία κεραμικών έχει επιτύχει αληθινά αξιοσημείωτα αποτελέσματα,
 • χάρις στη δυνατή ώθηση προς την κατεύθυνση της τεχνολογικής και εργοστασιακής καινοτομίας:
 • σκεφτείτε ότι, σήμερα, για την παραγωγή ενός τετραγωνικού μέτρου (ή ενός τόνου) κεραμικών πλακιδίων απαιτείται λιγότερη από τη μισή ενέργεια (θερμική και ηλεκτρική)
 • από αυτή που απαιτείτο και καταναλωνόταν στη δεκαετία του ’70, παρότι τα εθνικά επίπεδα παραγωγής είναι περισσότερο από διπλάσια.

Αυτό το αληθινά ανώτερο κατόρθωμα στον τομέα της ενεργειακής διατήρησης έχει υιοθετηθεί και από κάποιες άλλες βιομηχανίες.

Ερχόμαστε τώρα στη φάση της εγκατάστασης και χρήσης των κεραμικών πλακιδίων,

 • θα συνοψίσουμε για ένα λεπτό κάποιες σκέψεις που είναι χρήσιμες για την κατηγοριοποίηση των κεραμικών πλακιδίων έναντι άλλων επικαλύψεων δαπέδων και τοίχων:
 • τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση και το γέμισμα των ενώσεων είναι γενικώς υλικά με μικρή τοξικότητα και επίπτωση στο περιβάλλον: είναι ασβεστοκονιάματα, που είναι μείγματα τσιμέντου, άμμου και νερού, ή κόλλες που μπορούν να καθοριστούν,
 • για το σκοπό της ανάλυσης, ως ειδικά ασβεστοκονιάματα, των οποίων τα ανωτέρω αναφερθέντα υλικά είναι συμπληρωμένα από οργανικές προσθήκες (ακρυλικές ρητίνες, ρητίνες πολυβινυλίου, κ.λ.π.)
 • η λειτουργία των οποίων είναι να εμπλουτίζουν μερικές ιδιότητες εφαρμογών ή αποδόσεων.
 • Οι κόλλες των πλακιδίων δεν περιέχουν κανένα διαλύτη: το διαλυτικό τους μέσο είναι το νερό.
 • Υπάρχουν κάποιες κόλλες διαφορετικού τύπου που δεν έχουν αυτές τις ιδιότητες, αλλά υπάρχουν για πολύ εξειδικευμένη και περιορισμένη χρήση (για παράδειγμα, εποξικές κόλλες),

όσο για την ασφάλεια και την επίπτωση στο περιβάλλον στη διάρκεια χρήσης τους, τα κεραμικά πλακάκια είναι ανώτερα από τα περισσότερα ανταγωνιστικά προϊόντα.

Κανένας κίνδυνος στην υγεία ή το περιβάλλον δεν σχετίζεται με την εγκατάσταση και χρήση των κεραμικών πλακιδίων.

Αντιθέτως, τα κεραμικά πλακάκια διακρίνονται για τα φυσικά υψηλά επίπεδα ασφάλειας και υγιεινής.

Ερχόμαστε τελικά στο συμπέρασμα του κύκλου ζωής:

 • την αντικατάσταση ή αφαίρεση των επιφανειών των πλακιδίων ως αποτέλεσμα της χρήσιμης ζωής τους.

Δύο θέματα σχετικά με την καταστροφή των αποβλήτων πρέπει να μελετηθούν:

 • η αδρανής φύση των υπολειμμάτων των κεραμικών πλακιδίων μπορεί να τα επιστρέψει στο περιβάλλον χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο, και να χρησιμοποιηθούν ακόμη και στην προετοιμασία των θεμελίων και παρόμοιων δραστηριοτήτων.
 • Καθαρά αυτό δεν μπορεί να ειπωθεί για την απόρριψη αποβλήτων άλλων υλικών επικάλυψης δαπέδων και τοίχων, που δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν και να ανακυκλωθούν με κανένα τρόπο και η απόρριψή τους μπορεί να συνεπάγεται λειτουργίες με μια σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον, όπως αποτέφρωση.
 • σε αυτό το καθαρά θετικό γεγονός για τον κύκλο ζωής των κεραμικών πλακιδίων, προσθέτουμε την παρατήρηση, ότι οι επιφάνειες των κεραμικών πλακιδίων είναι απόλυτα ασυναγώνιστες συγκριτικά με άλλες επικαλύψεις δαπέδων και τοίχων στο θέμα της διάρκειας.
 • Μια σωστά σχεδιασμένη και τοποθετημένη επιφάνεια πλακιδίων μπορεί να διαρκέσει όσο το κτίριο στο οποίο είναι εγκαταστημένη.
 • Επομένως, στη διάρκεια της ζωής του κτιρίου, μία επιφάνεια καλυμμένη με κεραμικό υλικό -ή με οποιοδήποτε μόνιμο υλικό- συνεπάγεται λιγότερα απόβλητα και απαιτεί μικρότερη κατανάλωση υλικών και ενέργειας, συγκριτικά με μια επιφάνεια που καλύπτεται από ένα μη μόνιμο υλικό.

Αναφορικά με αυτή την τελευταία φάση του κύκλου ζωής, τα κεραμικά πλακάκια έχουν εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία.

Συμπερασματικά, ο ιδιοκτήτης και ο σύμβουλος γνωρίζουν τώρα ότι διαλέγοντας κεραμικό πλακάκι, επιλέγουν ένα προϊόν που σέβεται το περιβάλλον:

 • ένα προϊόν του οποίου η επίπτωση στο περιβάλλον στη διάρκεια της ζωής του είναι μικρότερη, στις διάφορες φάσεις, από εκείνη άλλων υλικών επικάλυψης δαπέδων και τοίχων,
 • ένα προϊόν του οποίου η επίπτωση στο περιβάλλον έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια,
 • εξαιτίας μιας ακμαίας και δεσμευτικής προώθησης προς τις καινοτομίες σε τεχνολογία,
 • σχεδιασμό εργοστασιακών εγκαταστάσεων, και παραγωγικότητα.

 

Το κείμενο είναι πνευματική ιδιοκτησία του περιοδικού ιδέα μπάνιο®:ISSN 1108-6580.

Απαγορεύεται αυστηρός η αναδημοσίευση και η μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο μέρους ή ολόκληρου του κειμένου

Copyright © 2008 -2017 περιοδικό ιδέα μπάνιο. All rights reserved